Whatsoever De-Iodinating Liver - Kaw Liga

Resa.

Det finns en serie som har varit i bokform och jag har inte sett serien men väl läst böckerna. Det handlar om ett land i Afrika och det är intressant så till vida att det visar i alla fall i någon mån hur annorlunda människor ser på saker. Det är uppfriskande att sätta sitt eget liv i relation till något annat. Problemen ter sig mindre och man kanske inte måste ha allt det där som man först trodde. Kanske skulle vi alla här uppe i Norden resa till Afrika en månad eller så för att få perspektiv på livet.